Over ons

Het Netwerk Energieneutraal wordt aangestuurd door een team van vrijwilligers, waarbij de coördinatie in handen ligt van een betaalde kracht. Er zijn vijf themagroepen actief, die projecten ontwikkelen en zelf of elders laten uitvoeren. Overkoepelend is er een regiegroep.

Onze doelen

Het doel van het Netwerk staat in de ondertekende intentieverklaring. Partijen zetten zich in voor energieneutraliteit en uiteindelijk fossielvrij vanuit de volgende beweegredenen:

  • Het vervangen van fossiele energie in de Noordoostpolder heeft een hoge prioriteit en het opwekken van duurzaam hernieuwbare energie draagt hiertoe bij;
  • Energiebesparing en gedragsverandering zijn wezenlijk in de energietransitie;
  • Er liggen grote innovatieve opgaven op het terrein van de bebouwde omgeving, bedrijven en mobiliteit;
  • Het verbinden van decentrale vraag en aanbod van energie is leidend, m.a.w. de inzet is van-door-voor de polder.
  • Bestaande initiatieven willen hun kracht en expertise blijvend inzetten;
  • Het verbinden van initiatieven en partijen in Noordelijk Flevoland zorgt dat duurzame initiatieven grotere kans van slagen hebben en de mogelijkheid bieden toekomstige economische kansen te verzilveren;
  • De gemeente Noordoostpolder is bereid dit proces te faciliteren, omdat het haar wens om in 2030 energieneutraal te zijn ondersteunt.