Persbericht Manifest energieneutrale Noordoostpolder: Werk aan de winkel!

Het Netwerk Energieneutraal biedt de politieke partijen in Noordoostpolder een manifest aan met een oproep en aanbevelingen. Er staat hoe de door de raad gekozen weg om in 2030 energieneutraal te zijn ook daadwerkelijk behaald kan worden. Want met het tempo en de middelen van nu gaan we dit niet halen. Sander Eising (Mercatus) en Peter Brouwer (Energie Pioniers Noordoostpolder): “Met dit manifest roepen alle bedrijven en organisaties die zijn verenigd in het Netwerk Energieneutraal alle partijen op om te helpen met het beperken van de energiebehoefte en met het opwekken van schone energie”.

Doel Netwerk: energiebesparing en het opwekken van groene stroom

Het Netwerk vraagt een veel steviger rol van gemeente Noordoostpolder in het stimuleren en voorlichten van haar inwoners en ondernemers over mogelijkheden in de energietransitie. De afgelopen jaren hebben de Netwerk partners diverse stappen gezet. Zoals grootschalige opwek van groene stroom met windmolens en zonneparken, project Energiek Nagele, geothermie glastuinders in Luttelgeest, aardgasvrij en energieneutraal maken van corporatiewoningen en de realisatie van postcoderoosprojecten. Er zijn diverse projecten in ontwikkeling. Het Netwerk wil veel meer stappen zetten, maar ervaart in de praktijk uitdagingen en knelpunten waarbij ze de hulp van de gemeenteraad inroepen.

Download hier het manifest!