Slimme buitenweg

Onderzoek kansen voor hernieuwbare energie in het buitengebied

Het Netwerk Energieneutraal kijkt naar de gehele energiehuishouding van het agrarisch bedrijf (elektrisch, verwarming, vervoer, opwek en opslag) in haar omgeving. Dit onderzoeksproject sluit aan bij de landelijke publiek-private samenwerking Energie en Landbouw.

Samen worden plannen voor het verduurzamen van het buitengebied ontwikkeld. Ook Wageningen Universiteit en LTO-Noord participeren. Financiële ondersteuning komt vanuit het landelijke topsectorenbeleid en provincie Flevoland.

Meer informatie