Slimme buitenweg

Persbericht 22 april 2021 – Netwerk Energieneutraal onderzoekt kansen voor hernieuwbare energie in het buitengebied

Het Netwerk Energieneutraal kijkt naar de gehele energiehuishouding van het agrarisch bedrijf (elektrisch, verwarming, vervoer, opwek en opslag) in haar omgeving. Dit onderzoeksproject sluit aan bij de landelijke publiek-private samenwerking Energie en Landbouw.

Samen worden plannen voor het verduurzamen van het buitengebied ontwikkeld. Ook Wageningen Universiteit en LTO-Noord participeren. Financiële ondersteuning komt vanuit het landelijke topsectorenbeleid en provincie Flevoland. Gedeputeerde Jop Fackeldey: ”Ik ben blij dat samenwerking tot dit soort mooie projecten leidt en dat de partijen deelnemen in de Flevolandse Energieagenda”. Gedeputeerde en wethouder Anjo Simonse zien er samen naar uit dat er prachtige kansen ontstaan voor hernieuwbare energie in het buitengebied. Het Netwerk Energieneutraal voert de werkzaamheden voor het project uit onder de naam “Slimme Buitenweg”.

Meer informatie